TomStav Company

Od svojho založenia realizujeme široké spektrum stavieb: bytové domy, občianske a priemyselné stavby a mnohé ďalšie stavby podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Predmetom našej stavebnej činnosti sú aj rekonštrukcie a modernizácie budov a zatepľovanie budov.
Postupným profilovaním a formovaním štruktúry organizácie spoločnosti, tvorivosťou a flexibilitou pracovného kolektívu, sa stáva stabilnou a spoľahlivou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu.

Cieľom manažmentu je ponúknuť svojim klientom komplexné profesionálne služby v oblasti stavebníctva, od zabezpečenia projektovej dokumentácie cez poskytnutie inžinierskych činností, až po realizáciu stavby na kľúč.

                    

"Od začiatku vývoja našej spoločnosti sa snažíme o maximálnu spokojnosť klientov. Od prvého stretnutia až po odovzdanie stavby sme s klientmi v neustálom kontakte a informujeme ich o zmenách, pokrokoch ale aj nečakaných prekážkach. Našou korektnosťou a spoľahlivosťou sa neustále zlepšujeme a napredujeme. V najbližších rokoch máme naplánované dostať sa do popredia stavebných spoločností Slovenska."
Tomáš Kis, riaditeľ spoločnosti TomStav Company